Publicaties

Picture

De officiële publicaties van Centric Health Nederland zijn opgenomen op deze pagina. Het staat een ieder vrij om deze te downloaden en in te zien. Mochten er vragen zijn over bepaalde publicaties, dan kunnen die schriftelijk gesteld worden via info@centrichealth.nl.

Publicaties

De officiële publicaties van Centric Health Nederland zijn opgenomen op deze pagina. Het staat een ieder vrij om deze te downloaden en in te zien. Mochten er vragen zijn over bepaalde publicaties, dan kunnen die schriftelijk gesteld worden via info@centrichealth.nl.

Picture
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT-verantwoording voor Centric Health Utrecht B.V. en Centric Health Zuid-Holland B.V. kunt u hier raadplegen. De verantwoording is opgesteld op basis van het WNT-maximum voor de zorg.

2021 2020
aanhalingstekens